Polityka prywatności & Klauzula 2021/22

Polityka prywatności

Polityka Prywatności dla Akademii Języka Angielskiego Study House Joanna Szymańska

 

Polityka prywatności 

Ostatnia aktualizacja: 22 sierpnia 2021 r

 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

 

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

Interpretacja i definicje

 

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

 

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 

Konto oznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

 

Firma (w niniejszej Umowie określana jako „Firma”, „My”, „My” lub „Nasz”) odnosi się do Study House Akademia Języka Angielskiego Joanna Szymańska, Sienkiewicza 21/2, 88-100 Inowrocław.

 

Dla celów RODO Administratorem danych jest Akademia Języka Angielskiego Study House Joanna Szymańska

 

Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania tej witryny i jej wielu zastosowań.

 

Kraj dotyczy: Polska

 

Administrator Danych w rozumieniu RODO (RODO) oznacza Spółkę jako osobę prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

 

Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 

Facebook Fan Page to publiczny profil o nazwie Study House Akademia języka Angielskiego autorstwa Joanny Szymańskiej, stworzony specjalnie przez Spółkę na portalu społecznościowym Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/englishinteracademy/

 

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

 

Dla celów RODO Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, psychicznego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego tożsamość.

 

Usługa odnosi się do Serwisu.

 

Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi. Dla celów RODO dostawcy usług są traktowani jako podmioty przetwarzające dane.

 

Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych oznacza dowolną witrynę internetową lub dowolną witrynę sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może się zalogować lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.

 

Dane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie, generowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 

Strona internetowa nawiązuje do Akademii Języka Angielskiego Study House autorstwa Joanny Szymańskiej, dostępnej pod adresem https://studyhouseonline.pl

 

Użytkownik oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, stosownie do przypadku.

 

Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) możesz być określany jako osoba, której dane dotyczą lub jako użytkownik, tak jak osoba fizyczna korzystająca z usługi.

 

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko

       -Dane dotyczące użytkowania

 

Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

 

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres IP Twojego urządzenia (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

 

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, numer telefonu system operacyjny, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

 

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego.

 

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym serwisie i przechowywać określone informacje. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

 

Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

 

Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym po przejściu do trybu offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową. Dowiedz się więcej o plikach cookie: Wszystko o plikach cookie.

 

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

 

Niezbędne / niezbędne pliki cookie

 

Typ: sesyjne pliki cookie

 

Administrowany przez: Nas

 

Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają w uwierzytelnianiu użytkowników i zapobieganiu nieuczciwemu wykorzystaniu kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie tylko do świadczenia tych usług.

 

Polityka plików cookie / Powiadomienie Akceptacja plików cookie

 

Typ: trwałe pliki cookie

 

Administrowany przez: Nas

 

Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.

 

Funkcjonalne pliki cookie

 

Typ: trwałe pliki cookie

 

Administrowany przez: Nas

 

Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i Twoich wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję dotyczącą plików cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystywanie danych osobowych

Firma może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

 

Świadczenie i utrzymywanie naszej Usługi, w tym monitorowanie korzystania z naszej Usługi.

 

Aby zarządzać swoim kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą dać Ci dostęp do różnych funkcjonalności 

Usługi, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.

 

W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcie umowy zakupu produktów, towarów lub usług, które kupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.

 

Aby skontaktować się z Tobą: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail, połączeń telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikacji informacyjnej związanej z funkcjami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami bezpieczeństwa, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich realizacji.

Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

 

Aby zarządzać Twoimi prośbami: aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami do nas.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 

Dostawcom usług: możemy udostępniać Twoje dane osobowe usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, przetwarzania płatności, kontaktowania się z Tobą.

 

W przypadku transferów biznesowych: możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub w trakcie negocjacji fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub nabycia całości lub części naszej działalności innej firmie.

 

Podmiotom stowarzyszonym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą firmę macierzystą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.

Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.

 

Z innymi użytkownikami: kiedy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcje w miejscach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami lub rejestrujesz się za pośrednictwem zewnętrznego serwisu mediów społecznościowych, Twoje kontakty w zewnętrznym serwisie społecznościowym mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.

 

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

 

Firma zachowa również Dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

 

Przekazywanie Twoich danych osobowych

Twoje dane, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach współpracujących z akademią oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

 

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie przez Ciebie takich informacji oznacza Twoją zgodę na to przeniesienie.

 

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoje dane i inne dane osobowe.

 

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i będą podlegać innej Polityce prywatności.

 

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. Sądu lub agencji rządowej).

 

Inne wymagania prawne

Firma może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 

 • Przestrzegaj zobowiązania prawnego
 • Chronić i bronić praw lub własności Spółki
 • Zapobiegaj lub badaj możliwe wykroczenia w związku z Usługą
 • Chroń bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Chronić przed odpowiedzialnością prawną
 • Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Dostawcy usług mają dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania swoich zadań w naszym imieniu i są zobowiązani nie ujawniać ich ani nie wykorzystywać w żadnym innym celu.

 

Marketing e-mailowy

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do kontaktowania się z Tobą za pomocą biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas jakiejkolwiek lub wszystkich tych wiadomości, postępując zgodnie z linkiem do rezygnacji z subskrypcji lub instrukcjami podanymi w dowolnej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

 

Możemy korzystać z usług dostawców usług marketingu e-mailowego w celu zarządzania i wysyłania wiadomości e-mail do Ciebie.

 

Kajabi

 

Ich Politykę prywatności można zobaczyć pod adresem https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

 

Płatności

W ramach Usługi możemy oferować płatne produkty i / lub usługi. W takim przypadku możemy korzystać z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. Procesorów płatności).

 

Nie będziemy przechowywać ani gromadzić danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio do naszych zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, których wykorzystanie Twoich danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Te procesory płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS, zarządzanymi przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o płatnościach.

 

Naszywka

 

Ich Politykę prywatności można zobaczyć pod adresem https://stripe.com/us/privacy

Prywatność RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Dane osobowe możemy przetwarzać pod następującymi warunkami:

 

Zgoda: wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Wykonanie umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą i / lub wszelkich wynikających z niej zobowiązań przedumownych.

Obowiązki prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.

Istotne interesy: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.

Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Firmie.

Prawnie uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę.

W każdym przypadku Spółka z chęcią pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną przetwarzania, aw szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też warunkiem zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z RODO

Firma zobowiązuje się do poszanowania poufności Twoich danych osobowych i gwarantuje, że możesz skorzystać ze swoich praw.

 

Masz prawo na mocy niniejszej Polityki prywatności oraz przepisów prawa, jeśli przebywasz w UE, do:

 

Poproś o dostęp do swoich danych osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które mamy o Tobie. O ile to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc. Dzięki temu możesz również otrzymać kopię Twoich danych osobowych, które posiadamy.

 

Poproś o korektę Twoich danych osobowych, które posiadamy. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy o Tobie.

Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Prawo to istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej naszego przetwarzania i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co powoduje, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się temu, gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego.

Poproś o usunięcie swoich danych osobowych. Masz prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Danych osobowych, gdy nie ma powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie.

Poproś o przeniesienie swoich danych osobowych. Przekażemy Ci lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie tylko do informacji automatycznych, na których użycie pierwotnie wyraziłeś zgodę lub w przypadku których wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Tobą.

Wycofaj swoją zgodę. Masz prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do określonych funkcjonalności Usługi.

Wykonywanie swoich praw do ochrony danych RODO

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Jeśli złożysz zapytanie, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

 

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli przebywasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

 

Strona fanów na Facebooku

Administrator danych dla fanpage na Facebooku

Spółka jest Administratorem Twoich Danych Osobowych zbieranych podczas korzystania z Usługi. Jako operator Facebook Fan Pagehttps://www.facebook.com/AkademiaJezykaAngielskiego, Spółka i operator portalu społecznościowego Facebook są Współadministratorami.

 

Spółka zawarła umowy z Facebookiem, które między innymi określają warunki korzystania z Facebook Fan Page. Warunki te są w większości oparte na Warunkach świadczenia usług Facebooka: https://www.facebook.com/terms.php

 

Odwiedź Politykę prywatności Facebooka https://www.facebook.com/policy.php, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Facebook zarządza danymi osobowymi lub skontaktuj się z Facebookiem online lub pocztą: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

 

Statystyki Facebooka

Korzystamy z funkcji Facebook Insights w związku z prowadzeniem Fanpage na Facebooku i na podstawie RODO, w celu uzyskania anonimowych danych statystycznych o naszych użytkownikach.

 

W tym celu Facebook umieszcza plik Cookie na urządzeniu użytkownika odwiedzającego nasz fanpage na Facebooku. Każdy plik cookie zawiera niepowtarzalny kod identyfikacyjny i pozostaje aktywny przez okres dwóch lat, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie usunięty przed końcem tego okresu.

 

Facebook otrzymuje, zapisuje i przetwarza informacje przechowywane w Cookie, zwłaszcza gdy użytkownik odwiedza usługi Facebooka, usługi świadczone przez innych członków Facebook Fan Page oraz usługi innych firm korzystających z usług Facebooka.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności na Facebooku, odwiedź Politykę prywatności Facebooka tutaj: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Linki do innych witryn internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

 

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

 

Poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty e-mail i / lub wyraźnego powiadomienia w naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy datę „Ostatnia aktualizacja” u góry niniejszej Polityki prywatności.

 

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami:

 

Mailowo: online@studyhouse.pl

 

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO) informujemy, że:

 

 • Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Joanna Szymańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Study House” Akademia Języka Angielskiego Joanna Szymańska z siedzibą w Inowrocławiu, Al. Sienkiewicza nr 21/2 (88-100 Inowrocław), podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5561830693, REGON 092304820,

e-mail: kontakt@studyhouse.pl , tel. 504182211

 

 • Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

 • wykonania i realizacji procesu rekrutacji na zajęcia języka angielskiego oraz organizacji i przeprowadzenia zajęć w ramach kursu języka angielskiego, tj. na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, tj. na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegającym na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • spełnienia przewidzianych prawem obowiązków – w szczególności w zakresie prawa podatkowego
  i prowadzenia dokumentacji rachunkowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

 

 • Profilowanie 

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz profilowaniu.

 

 • Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów współpracującym z Administratorem:

 

 • upoważnionym pracownikom, 
 • podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe na rzecz Administratora,
 • kancelarii świadczącej obsługę prawną na rzecz Administratora,

 

 • Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane pozyskane przez Państwa w celach określonych w pkt II przetwarzane będą do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z nich wynikających. 

 

 • Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem niezbędnym do zapisania się na zajęcia, przeprowadzenie procesu rekrutacji, oraz organizację i przeprowadzenie zajęć języka angielskiego.

W przypadku odmowy podania danych, niestety nie będzie możliwa realizacja tego co zostało wskazane w zdaniu poprzedzającym..

Ponadto, w sytuacji gdy wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać od Pani/Pana podania innych danych, niezbędnych do realizacji celów rachunkowych lub podatkowych.

 

 • Informacja o źródle danych

Pani/Pana dane pozyskane zostały bezpośrednio od Pani/Pana w dniu wysłania formularza rejestracyjnego lub w późniejszym czasie – w związku z jej realizacją. 

 

 • Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
 • do sprostowania  (poprawiania) swoich danych
 • – do przenoszenia swoich danych
 • do usunięcia danych

Jeżeli w Pani/Pana opinii nie ma podstaw do ich przetwarzania.

 

 • ograniczenia przetwarzania danych 

Może Pani/Pan zażądać, aby przetwarzanie danych ograniczone zostało wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli w Pani/Pana opinii Administrator dysponuje nieprawidłowymi danymi na Pani/Pana temat lub dane te przetwarzane są bezpodstawnie, a także wówczas, gdy są one Pani/Panu potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

 

 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego, a w pozostałych przypadkach ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli zgoda taka została udzielona

 

Celem wykonania swoich praw, a także uzyskania szczegółów i wskazówek w tym zakresie, proszę kontaktować się e-mailowo, pod adresem: kontakt@studyhouse.pl, lub telefonicznie  504182211